Du học sinh Đức cùng hành động trước nguy cơ trục xuất về nước của Mỹ
Đức muốn có một sự khởi đầu mới cho châu Âu
Đức trợ giúp tài chính cho sinh viên nước ngoài trong thời dịch COVID