Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện các mặt công tác Biên phòng Thừa Thiên Huế năm 2022
Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2023
Chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023