Danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII
Nhân sự tái cử và lần đầu tham gia Bộ Chính trị khóa XIII
Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội thăm, chúc tết các gia đình chính sách