Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Sáng nay (30/9), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc hội đàm với ngài Tắc Xuân Y, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, các đại biểu hai bên trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của mỗi Đảng: Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá quan hệ song phương Việt Nam – Campuchia; công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19…

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có các cuộc điện đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Campuchia.

Đặc biệt tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào tháng 2 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Ban Tuyên giáo Trung ương hội đàm với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19 đối với sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị đưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay và trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương là tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tham mưu, cung cấp luận cứ khoa học lý luận và thực tiễn về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa và phát triển toàn diện con người Việt Nam…; đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.  Hội đàm hôm nay sẽ tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, báo chí và các lĩnh vực khác trong công tác tuyên giáo của mỗi Đảng.

“Hai Ban của chúng ta sẽ đẩy mạnh giao lưu, gắn kết, đồng thời có sự chỉ đạo định hướng báo chí đưa tin đậm nét về các hoạt động kỷ niệm, giao lưu văn hóa nghệ thuật tại mỗi nước. Đăng các bài viết phóng sự về đất nước, con người văn hóa, ý nghĩa của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, về tình đoàn kết hữu nghị ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam -Campuchia. Các hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần nâng cao nhận thức ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ” – đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Về phía Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, ngài Tắc Xuân Y đã giới thiệu về tình hình Campuchia, công tác tuyên truyền đóng góp vào tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; giới thiệu về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia sẽ thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực thế mạnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; làm phong phú và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa Nhân dân hai nước. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ và những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền, báo chí, phóng viên, từ đó củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai quốc gia./.


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com