Buổi lễ trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc của Bộ khoa học và nghệ thuật bang Hessen thông qua tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WOS)

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Ngày 2 – 6 vừa qua Giám đốc trung tâm truyền thông truyền hình Việt – Đức đã tới tham dự buổi lễ trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc của Bộ khoa học và nghệ thuật bang Hessen thông qua tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức (WOS).

Ông Nguyễn Trọng Thắng – Giám đốc trung tâm truyền thông truyền hình việt đức ( thứ hai từ phải sang )


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com