Cẩm Thủy (Thanh Hóa): Tập trung phát triển cây gai xanh cho thu nhập cao

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Thiết thực các hoạt động nhằm sớm triển khai, đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, cùng với những hoạt động tích cực trong phát triển kinh tế –  xã hội nói chung, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đang nỗ lực thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn. Và việc tập trung phát triển cây gai xanh cho thu nhập cao là nhiệm vụ quan trọng được huyện đặt ra trong quá trình thực.

Công nhân đang vận hành dây chuyền sản xuất sợi gai xanh

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt đại dịch COVID-19 vẫn còn những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến giao thương, phát triển kinh tế. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cẩm Thủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tiếp tục giữ vững, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã và đang phát huy và mang lại những hiệu quả tích cực. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình các bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định của luật; chỉ đạo các tập thể, cá nhân hoàn thành đăng ký và thẩm định nội dung đăng ký “một việc làm theo” thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021. Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và các xã, thị trấn chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận trong nhân dân.

Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở cụ thể hóa thực hiện chương trình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Hoàn thành đánh giá xếp loại đối các tổ chức cơ sở đảng, tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020; xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; quyết định kết nạp 35 đảng viên mới, đạt 43,75% kế hoạch năm; chuyển đảng chính thức cho 92 đảng viên dự bị; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 62 đồng chí; tặng Huy hiệu đảng cho 74 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách đối với cán bộ được thực hiện tốt.

Khu ươm giống cây gai xanh của Nhà máy chế biến sợi dệt An Phước

Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; trọng tâm là giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương về “việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình trọng tâm về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát. Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã triển khai có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình phối hợp trong công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể với các ngành; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch bệnh COVID-19; chủ động nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tình hình an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, công tác nội chính, tiếp dân, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng cũng được huyện tăng cường chú trọng, trong đó công tác công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư luôn được thực hiện đúng quy định.

Đối với kế hoạch triển khai quy trình thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện đã sớm ban hành hướng dẫn cụ thể tới cấp ủy, chính quyền cơ sở về tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ và tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo kế hoạch cũng như dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi ủy ban MTTQ đúng thời gian quy định. Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành các bước hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu cũng như thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Phát triển cây gai xanh giá trị cao

Một trong những thế mạnh được huyện Cẩm Thủy tập trung chỉ đạo, đã và đang mang lại những giá trị tích cực là nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp. Theo đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành, ngành nông nghiệp đã đạt được một số hiệu quả đáng chú ý như: Trong đó: toàn huyện đã gieo trồng được 5.886,5 ha (trong đó, đa số đều đạt và vượt mức kế hoạch đặt ra như lúa 3472,9 ha, đạt 101,2%; ngô 1385,2 ha, đạt 95,5%; cây khoai lang 90,5 ha; rau đậu các loại 463 ha; cây trồng khác 369 ha …); chỉ đạo các đơn vị trồng rừng tập trung vụ xuân đạt 490,8 ha, bằng 79,16% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định; tổng sản lượng thủy sản 118,5 tấn; diện tích nuôi trồng 287,3 ha; số lồng nuôi cá 296 cái với thể tích 1.191 m3. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 485,5 tỷ đồng, bằng 21,15% so với kế hoạch, tăng 6,84% so với cùng kỳ. Toàn huyện tích tụ được 125 ha đất nông nghiệp (trồng trọt 110 ha, chăn nuôi 15 ha).

 

 

Cây gai xanh mang lại hiệu quả kinh tế hơn ngô, khoai ngô, sắn, lúa…

Về kế hoạt tập trung sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện thời gian tới, huyện Cẩm Thủy xác định mục tiêu đưa cây gai xanh trở thành cây trồng chủ lực, qua đó, nâng cao thu nhập cho người nông dân cũng như sớm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn. Theo đánh giá từ các ngành chức năng, cây gai xanh được huyện Cẩm Thủy tập trung phát triển bởi đó là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao so với một số cây trồng khác cùng chất đất như mía, sắn… phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa bàn cũng như chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, thời gian thu hoạch kéo dài… Trên cơ sở rà soát nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị thu mua, nhà máy chế biến sản xuất, để phấn đấu tập trung và duy trì, đạt được kế hoạch trồng 300 ha cây gai xanh trên địa bàn, huyện Cẩm Thủy đã đề ra một số giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu của địa phương như: làm tốt công tác tuyên truyền và hiệu quả kinh tế của cây gai xanh nói chung và Nhà máy chế biến sợi dệt An Phước nói riêng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động; chủ động tổ chức cho chính quyền, xã viên HTX biết và yên tâm đầu tư, sản xuất. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo, tổ giúp việc cho ban chỉ đạo phát triển cây gai xanh các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện và hoàn thành kế hoạch đề ra. Đặc biệt, huyện cũng sẽ tập trung thực hiện hiệu quả tối đa việc quy hoạch vùng trồng cây gai xanh, định hướng, phân loại từng khu, hạng mục năm 2021 và cả giai đoạn tiếp theo; tăng cường hỗ trợ người trồng các khâu kỹ thuật, giống, phân bón cũng như xây dựng mô hình, kế hoạch vay vốn sản xuất để người trồng yên tâm sản xuất, có cơ hội duy trì, mở rộng diện tích, qua đó gia tăng thu nhập cho bản thân, hộ gia đình.

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện Cẩm Thủy, nếu những kế hoạch sản xuất, phát triển cây gai xanh đạt được như kỳ vọng sẽ là động lực thay đổi diện mạo nông thôn cũng như là cơ sở để huyện Cẩm Thủy hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025./.

Châu Linh


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com