Chính phủ sẽ trình Quốc hội 6 luật tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10/2022

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH15 ngày 12/7/2022 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và các dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; dự kiến tiến độ Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Căn cứ Bảng phân công, các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) gồm:

– Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi);

– Luật Đấu thầu (sửa đổi);

– Luật Giá (sửa đổi);

– Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

– Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

– Luật Phòng thủ dân sự.

Bên cạnh đó, các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) gồm:

– Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

– Luật Nhà ở (sửa đổi);

– Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

– Luật Viễn thông (sửa đổi);

– Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

– Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Ngoài ra, các dự án trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Theo Lsvn.vn


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com