ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC CẢNH BÁO VỀ TÌNH HÌNH LÂY NHIỄM CORONAVIRUS TRONG CỘNG ĐỒNG

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Ngày 25.06.2020, Trung tâm truyền thông truyền hình Việt – Đức nhận được Văn bản của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức cảnh báo về tình hình lây nhiễm Coronavirus trong cộng đồng, nội dung như sau: 


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com