Dịch Covid-19: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tại cơ sở lưu trú

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Ngày 11/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị đôn đốc thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

Công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan có thẩm quyền; chỉ cho phép những cơ sở lưu trú du lịch đảm bảo an toàn Covid-19 được đón và phục vụ khách.

Các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát. (Nguồn: Hanoimoi)

Các địa phương cần yêu cầu tất cả cơ sở lưu trú du lịch đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký và đánh dấu vào mục “Cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động” trên hệ thống.

Mặt khác, các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR (mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn Covid-19 thành công) tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”…

Trước đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã làm việc với các cơ quan thường trực phòng chống dịch Covid-19 của Bộ (gồm Vụ Khách sạn; Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch; Cục Văn hóa cơ sở và Văn phòng Bộ) về việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 tại các cơ sở lưu trú du lịch.


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com