Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Sáng ngày 28/7, Thường vụ Đảng uỷ Sư đoàn tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp 4 cơ quan Sư đoàn; nhằm thông tin những nội dung chính của hội nghị, qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đối với quân đội và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị những nội dung chính đã được thông qua, qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng động cơ, trách nhiệm cao trong quán triệt và thực hiện các nội dung của Hội nghị, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó bí thư đảng ủy, Sư đoàn trưởng thông báo kết quả hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng, khóa XIII.

Tại hội nghị Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng đã thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng, khóa XIII, liên hệ với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đơn vị và tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Quân khu, Sư đoàn, công tác phối hợp phòng, chống dịch cả nước, địa bàn Quân khu, Sư đoàn và các địa phương trên địa bàn Sư đoàn thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Huy Long, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn quán triệt bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng, khóa XIII.

Các đại biểu về dự hội nghị

Kết luận hội nghị Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Bí thư Đảng uỷ, Sư đoàn trưởng thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn yêu cầu cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhằm thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được Hội nghị lần thứ 3 BCHTW Đảng, khóa XIII đã thông qua.

HỮU TÂN


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com