Huế miễn giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2624/QĐ-UBND thống nhất phương án miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Phương án miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo từng đối tượng áp dụng gồm hộ nghèo và cận nghèo; các cơ sở được sử dụng làm nơi cách ly tập trung; các khu vực nằm trong vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế. Cụ thể, miễn 100% tiền sử dụng nước sinh hoạt 02 tháng cho kỳ ghi tháng 10 và 11 năm 2021 đối với 5.860 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số (không vượt quá 1,2 lần lượng sử dụng bình quân tháng 8, 9 năm 2021).

Ảnh minh họa

Đối với các khu vực xã, phường, thôn, tổ dân phố… có thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tính từ ngày 01/8/2021 đến ngày 30/9/2021: Giảm 10% tiền nước sinh hoạt sử dụng 02 tháng cho kỳ ghi tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Đối với các khu vực cách ly tập trung của tỉnh: Giảm 30% tiền nước sử dụng 03 tháng cho kỳ ghi tháng 10, 11, 12 năm 2021 (không bao gồm cơ sở lưu trú có thu phí cách ly).

Sau ngày 31/12/2021, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt kịp thời, đúng quy định.

ĐẠI NGHĨA


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com