Thừa Thiên Huế: Thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2022.

Thừa Thiên Huế thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế ((Ban) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để hoạt động. Ban thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh hiện nay, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành.

Quyết định nêu rõ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

HOÀNG NGHĨA


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com