Truyền hình Việt – Đức được Tạp chí Tổ chức nhà nước đánh giá cao

Trung tâm Truyền thông – Truyền hình  Việt – Đức

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt  – Đức đã được Tạp chí Tổ chức nhà nước khẳng định là một kênh đối ngoại mới ra đời, nhưng đã khẳng định vị trí của mình, bứt phá vươn lên kết nối doanh nhân, doanh nghiệp trong  và ngoài nước, đồng thời là cầu nối vững chắc cho sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Tạp chí Tổ chức nhà nước khẳng định Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt – Đức là một kênh đối ngoại mới ra đời, nhưng đã khẳng định vị trí của mình

Mặc dù mới ra đời, tuy nhiên Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt – Đức đã bứt phá, vươn lên khẳng định vị trí của mình. Trong đó, Trung Tâm Truyền thông Truyền hình Việt – Đức đã kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, giao lưu thương mại hàng hóa giữ Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn là diễn đàn của các doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, những người Việt Nam đã và đang làm việc, học tập tại Đức cũng như các tổ chức công dân của Cộng hòa Liên Bang Đức đang hoạt động sinh sống tại Việt Nam.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền hình Việt – Đức trao quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng Trung tâm Truyền Thông Truyền hình Việt – Đức khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Từ những kết quả đã đạt được trong những năm đầu mới thành lập, Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt – Đức đã được Tạp chí Tổ chức nhà nước khẳng định là một trong những kênh đối ngoại số 1 kết nối những doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dựa trên những kết quả đã đạt được, Trung tâm Truyền thông Truyền hình Việt – Đức sẽ phát huy những chức năng nhiệm vụ, làm tốt công tác đối ngoại, sẽ là cầu nối vững chắc cho sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Đại Nghĩa


TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VIỆT - ĐỨC

post-logo

>> Tư vấn miễn phí 24/7 Gọi: 098 334 8859

>> Tư vấn qua email : ttthvietduc@gmail.com