Giáo Dục

Thực hiện rà soát biên chế giáo viên

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 332/KH-BGDĐT về việc rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó,

Xem tiếp »